CESTITKE/RAZGLEDNICE

Cestitke za Novu godinu na temu bilja za tvrtku GREEN&OUT

ETIKETA ZA VINO

Ova etiketa je nastala na zahtjev vinara koji je htio vino i etiketu posvetiti svojoj supruzi. 

PLAKATI FILMSKIH REDATELJA

Ideja mi je bila napraviti portrete osoba iz svijeta filma kroz detalje koji su specifični baš

za njih.

BROŠURA 

Ova brošura nastala je u suradnji sa Stomatološkim fakultetom u Zagrebu, a svrha joj je bila edukacija oralne higijene u starijoj dobi.