LOGOTIP

Moj prvi logotip bio je pobjednički na natječaju Landscape Architect Network-a, čiju stranicu je kasnije pratilo preko 2 milijuna korisnika. Oduševljena radom sa strancima, odlučila sam izučiti kvalitetnije Adobe programe te sam izradila velik broj logotipa. Također, izrađujem i za domaće tržište svima voljnima platiti za navedenu uslugu :)